Skip to main content

Tez/ Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu ve Mezuniyet Bilgileri

Lisansüstü tez yazım kılavuzu, mezuniyet aşamaları ve mezuniyet koşullarına ulaşmak için linke tıklayınız

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans Programı Bitirme Çalışması

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı'na kayıtlı öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için 8. Yarıyılda (6 Kredilik ve Zorunlu) Bitirme Çalışması hazırlamak zorundadır.

Bitirme Çalışmasının hazırlanması öncesinde  Bölüm öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır ve öğrenci danışmanı ile birlikte hazırlayacakları Bitirme Çalışmasını 3 kişilik bir jüri önünde savunur. Başarılı olduğu taktirde alacağı not başarı puanı olarak eklenir.

4. Yılda Bitirme çalışması hazırlayacak olan öğrencilerin 7. Yarıyılda Danışman seçmiş olmaları hazırlanacak Bitirme Çalışmasının başarısını arttıracaktır. Bu nedenle 4. Yıla geçen öğrencilerin 7. Yarıyıl başında ders seçimlerini yaparken Bitirme Çalışması konusunu ve Danışmanlarını belirlemiş olması özellikle önemlidir.

Danışman belirleme sürecinde, öncelikle öğrencilerin kendi ilgi alanlarına koşut olarak belirli bir araştırma konusunu belirlemiş olması veya alternatif konu seçenekleri oluşturmuş olmaları gerekmektedir. Bu konuda ders danışmanlarından yardım alabilirler.

Bitirme Çalışmalarının hazırlanmasında görev alacak öğretim üyeleri ancak belirli sayıda öğrencinin Danışmanlığını yapabilecektir. Bu nedenle, Danışman seçimi sırasında alternatif konuların önceden belirlenmiş olması hem öğrencinin hem de öğretim üyelerinin işlerini kolaylaştıracaktır.

Danışman öğretim elemanının seçimi, önerdiğiniz konular dikkate alınarak, lisans bitirme çalışması koordinatörü tarafından saptanacaktır. Tez konunuz ve danışmanınız kesinleştikten sonra Lisans Bitirme Çalışması Danışman Onay Formunu doldurarak danışmanınıza onaylatmanız gerekmektedir.

 

 

                                                                                                     YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

                                                                                SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

                                                                                        LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL KURALLAR 

1. Her dönemin başında, lisans bitirme çalışması alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına bölünerek her öğretim üyesinin minimum danışmanlık yükümlülüğü Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Bölüm Başkanlığı, bitirme çalışmalarının öğretim üyeleri arasında dengeli dağılmasını sağlar.  

2. Bölüm öğretim üyeleri uzmanlıklarına göre belirlediği en az iki araştırma/çalışma alanını öğrencilere duyurulmak üzere Bölüm Başkanlığına bildirir.  

3. Lisans bitirme tezlerini en az iki en çok üç öğrencinin birlikte hazırlaması tavsiye edilir.  

4. Öğrenciler çalışacakları konu ve grup üyelerini belirledikten sonra EK-1 Bitirme Tezi Formunu doldurup danışmanına imzalatarak, formu dönemin 2. haftasının sonuna kadar Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen araştırma görevlisine teslim eder.  

5. Bu süreçten sonra öğrenciler kendi danışmanlarıyla birlikte çalışma takvimlerini ve gruptaki her öğrencinin çalışma kapsamındaki görev dağılımını belirler.  

6. Bitirme çalışmasının gereklerinin yerine getirilebilmesi için 3. sınıf öğrencilerine; çalışmalarını 4. sınıf güz dönemi teslim edecekler için en geç 3. sınıf bahar dönemi sonunda, 4. Sınıf bahar dönemi teslim edecekler için 4. sınıf güz dönemi başında danışmanlarını belirleyerek çalışma takvimi oluşturması tavsiye edilir.  

7. Bitirme tezleri YTU Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır.  

 

Bitirme çalışmasının teslim ve sunumu:  

8. Bitirme tezlerinin son teslim tarihi yarıyıl final sınavlarının başladığı gündür.  

9. Bitirme çalışmaları jüri üyelerine teslim edilmeden danışman tarafından intihal tespit programı, Turnitin tarafından raporlama işlemi yapılmalıdır. Raporlama işlemi sonrasında oluşan benzerlik raporu %25’i geçmemelidir. Bu oranları sağlayamayan çalışmalar savunmaya alınmazlar.  

10. Öğrenciler tezlerinin elektronik kopyasını Bölüm Başkanlığınca belirlenen danışman ve iki öğretim üyesinden oluşan tez jürisine gönderirler. Öğrencilerin jüri sunumları final sınavlarının ikinci haftasında belirtilen tarihte gerçekleştirilir. Tez çalışma grubundaki her öğrenci için tek bir bitirme tez notu belirlenir ve notlar danışmanlar tarafından sisteme girilir.  

 

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI ALANLARI 

Öğretim Üyesi  

Araştırma/Çalışma Alanları  

Prof Dr Cengiz Çağla  

siyaset teorisi, siyasal düşünceler tarihi, siyaset sosyolojisi  

Prof Dr Esra Danacıoğlu  

Türkiye Tarihi, 20.yy Tarihi, Ortadoğu Tarihi, Sözlü Tarih  

Prof Dr Elçin Macar  

Türkiye Tarihi-Balkanlar-Türk Yunan İlişkileri-Kilise ve Devlet ilişkileri  

Prof Dr Mehmet Akif Okur  

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politik Ekonomi, Türk Dış Politikası, ABD Dış Politikası  

Prof Dr Mehmet Hacısalihoğlu  

Osmanlı ve Türkiye tarihi, Avrupa tarihi), Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz çalışmaları  

Doç Dr Aslı Daldal  

Siyaset felsefesi ve kuramsal çalışmalar, Türkiye siyaseti, sinema çalışmaları  

Doç Dr Çiğdem Nas  

Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa’da siyaset, İklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı  

Doç Dr Fuat Aksu  

Türk Dış Politikası, Kriz Yönetimi, Kıbrıs, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Deniz Hukuku  

Doç Dr Fulya Memişoğlu  

Uluslararası göç, insan hakları politikaları, sürdürülebilirlik, uluslararası kalkınma  

Doç Dr İdil Öztığ  

demokratikleşme, Ortadogu, siginmaci akinlari ve populism  

Doç. Dr Ece Öztan  

Siyaset sosyolojisi, metodoloji  

Dr Ahmet Conker  

hidropolitik , Ortadoğu çalışmaları,  

Iklim değişikliği ve çevre politikaları  

Dr Türkan Ayda Ersan  

Siyasal iletişim ve lobicilik, medya ve siyaset, propaganda ve sosyal medya, dijital diplomasi  

Dr Elif Bali  

Dış politika, Güney ve Güneydoğu Asya, Kolonyalizm ve Post-Kolonyalizm, Ekonomi Politik.  

Dr Yetkin Başkavak  

Demokratikleşme, Demokrasi Teorileri, Küresel Siyaset, Karşılaştırmalı Siyaset