Skip to main content

Kariyer Fırsatları

Bölümümüz mezunları tercihleri doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışabilme imkânına sahiptirler. Bölümümüzden mezun olduktan sonra meslek seçimleri geniş bir yelpazede gerçekleşebilir. Mezunlarımız kamu meslek kuruluşlarında (Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı); çeşitli uluslararası/ulusal örgütlerde (Birleşmiş milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)); STK’larda ve basın-yayın kuruluşlarında uzman, araştırmacı ya da danışman olarak çalışabilmektedirler. Bu amaçla, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz temel meslek derslerinin yanında anabilim dallarının ilgi alanlarına yönelik seçmeli uzmanlık derslerinin de olmasına, öğrencilerinin bilimsel faaliyetlerini İngilizce olarak yürütebilmeleri için gerekli olanakların yaratılmasına önem vermektedir.