Skip to main content

YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PLANI

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

1.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Ders Tipi Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçimlik   Seçmeli 1 3 0 0 3 7,5
SBU5103 Anabilim Dalı Zorunlu   Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar 3 0 0 3 7,5
SBU5115 Anabilim Dalı Zorunlu   Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar 3 0 0 3 7,5
SBU5001 Senato Zorunlu   Seminer 0 2 0 0 7,5
Toplam: 9 30
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Seçimlik   Seçmeli 2 3 0 0 3 7,5
SEC0003 Seçimlik   Seçmeli 3 3 0 0 3 7,5
SEC0004 Seçimlik   Seçmeli 4 3 0 0 3 7,5
SEC0005 Seçimlik   Seçmeli 5 3 0 0 3 7,5
SBU5004 Senato Zorunlu   Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 2 0 0 2 7,5
Toplam: 14 37,5
2.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU5000     Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 0 30
SBU5003     Uzmanlık Alan Dersi 3 0 0 0 0,0
Toplam:   30
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU5000     Yüksek Lisans Tezi 0 1 0 0 30
SBU5003     Uzmanlık Alan Dersi 3 0 0 0 0,0
Toplam:               30
Program Toplam AKTS:   127,5
ZORUNLU EKLENEN Dersler
MADDE 17- (1) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, bir Seminer ve bir Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla Seminer dersi ve Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(4) Öğrenci yüksek lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam derslerden en az iki dersi ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu zorunlu derslerinden almalıdır. 
                 
AÇIKLAMA: 
Programdan mezuniyet için zorunlu+seçimlik ders profilinden (kredisiz dersler dahil) toplam 23 kredilik 9 dersin başarılmış olması, tez çalışmasının jüri tarafından kabulü gerekir.
Öğrenciler seçimlik dersleri istedikleri yarıyıllarda alabilirler. Zorunlu dersler ilan edildikleri yarıyıl dışında da açılabilir.
Yüksek lisans tez hazırlama aşamasındaki öğrenciler aynı zamanda her yarıyıl Yüksek Lisans Uzmanlık Alan dersini almak zorundadır.
                 
                 

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI
Seçmeli Dersler
      T U L K E
SBU5100   Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm 3 0 0 3  
SBU5101   AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler 3 0 0 3  
SBU5102   Din ve Siyaset 3 0 0 3  
SBU5104   Asya Politikaları ve Güvenliği 3 0 0 3  
SBU5105   Avrupa'da Soğuk Savaş I 3 0 0 3  
SBU5106   Avrupa'da Soğuk Savaş II 3 0 0 3  
SBU5107   Kamu Hukuku 3 0 0 3  
SBU5108   Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar 3 0 0 3  
SBU5109   Uluslararası Politika 3 0 0 3  
SBU5110   Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular 3 0 0 3  
SBU5111   Türk Dış Politikası 3 0 0 3  
SBU5112   Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular 3 0 0 3  
SBU5113   Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980) 3 0 0 3  
SBU5114   Medya ve Siyaset 3 0 0 3  
SBU5116   Türkiye'de Azınlıklar 3 0 0 3  
SBU5117   Türkiye ve Ortadoğu 3 0 0 3  
SBU5118   Uluslararası ve Küresel Örgütler 3 0 0 3  
SBU5119   Türk-Yunan İlişkileri 3 0 0 3  
SBU5120   Rusya Tarihi 3 0 0 3  
SBU5121   Kapitalizm ve İnsan 3 0 0 3  
SBU5122   Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 3 0 0 3  
SBU5123   Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu 3 0 0 3  
SBU5124   Siyaset ve Toplumsal Değişme 3 0 0 3  
SBU5125   Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3  
SBU5126   Sosyal ve Politik Kuram 3 0 0 3  
SBU5128   Türkiye`de Sivil Toplum ve Devlet 3 0 0 3  
SBU5129   Eleştirel Kuram ve Görsel Kültür 3 0 0 3  
SBU5130   ABD Dış Politikası 3 0 0 3  
SBU5132   Dijital Diplomasi 3 0 0 3