Ana içeriğe atla

Tez/ Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu ve Mezuniyet Bilgileri

Lisansüstü tez yazım kılavuzu, mezuniyet aşamaları ve mezuniyet koşullarına ulaşmak için linke tıklayınız

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans Programı Bitirme Çalışması

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı'na kayıtlı öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için 8. Yarıyılda (6 Kredilik ve Zorunlu) Bitirme Çalışması hazırlamak zorundadır.

Bitirme Çalışmasının hazırlanması öncesinde  Bölüm öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır ve öğrenci danışmanı ile birlikte hazırlayacakları Bitirme Çalışmasını 3 kişilik bir jüri önünde savunur. Başarılı olduğu taktirde alacağı not başarı puanı olarak eklenir.

4. Yılda Bitirme çalışması hazırlayacak olan öğrencilerin 7. Yarıyılda Danışman seçmiş olmaları hazırlanacak Bitirme Çalışmasının başarısını arttıracaktır. Bu nedenle 4. Yıla geçen öğrencilerin 7. Yarıyıl başında ders seçimlerini yaparken Bitirme Çalışması konusunu ve Danışmanlarını belirlemiş olması özellikle önemlidir.

Danışman belirleme sürecinde, öncelikle öğrencilerin kendi ilgi alanlarına koşut olarak belirli bir araştırma konusunu belirlemiş olması veya alternatif konu seçenekleri oluşturmuş olmaları gerekmektedir. Bu konuda ders danışmanlarından yardım alabilirler.

Bitirme Çalışmalarının hazırlanmasında görev alacak öğretim üyeleri ancak belirli sayıda öğrencinin Danışmanlığını yapabilecektir. Bu nedenle, Danışman seçimi sırasında alternatif konuların önceden belirlenmiş olması hem öğrencinin hem de öğretim üyelerinin işlerini kolaylaştıracaktır.

Danışman öğretim elemanının seçimi, önerdiğiniz konular dikkate alınarak, lisans bitirme çalışması koordinatörü tarafından saptanacaktır. Tez konunuz ve danışmanınız kesinleştikten sonra Lisans Bitirme Çalışması Danışman Onay Formunu doldurarak danışmanınıza onaylatmanız gerekmektedir.