Skip to main content

LİSANS ÖĞRETİM PLANI-Seçimlik Dersler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018 Eğitim - Öğretim Planı Seçimlik Ders Havuzu
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler - Seçimlik Dersler
  Yarıyıl Kodu Adı Tipi T U L K E
 
  3 SBU2011 Tarihsel Açıdan Ortadoğuda Azınlıklar 1 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2551 Ortadoğuda Toplumsal Ve Siyasal Konular Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2631 Sözlü Tarih Ve Tartışmalar Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2641 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları 1 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiyede Militarizm Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 ISL2442 Ticaret Hukuku Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 ISL3862 İş Hukuku Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 ISL4710 Üretim Stratejileri Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 IKT3562 Türk İdare Tarihi Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğuda Azınlıklar 2 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2572 Sanat Ve Siyaset Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2602 Siyaset Ve Sinema Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2612 Siyasi Partiler Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları 2 Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU2652 Amerikan Dış Politikası Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3122 Medya ve Politika Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3123 Türk Dünyası: Kimlik, Ekonomi, Siyaset Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3126 Siyasal İletişim ve Lobicilik Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3124 Propaganda ve Sosyal Medya Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3125 Devlet ve Sistem Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3812 Uluslararası Örgütler Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3912 Milliyetçilik ve Azınlıklar Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU3922 Türkiye Ekonomisi Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4011 Dış Politika Kuramları Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4012 Milliyetçilik Kuramları Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4101 Avrupa Birliği ve Türkiye Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4201 Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4401 Diplomatik Yazışma Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4521 Türk-Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4562 Uygulamalı Araştırma Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4611 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  3 SBU4641 Emperyalizm Kuramları Mesleki Seçimlik 1 3 0 0 3 4
  5 SBU3502 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Seçmeli 1 1 4 0 3 4
  5 SBU3561 Toplumsal Duyarlılık Projesi 2 Seçmeli 1 1 4 0 3 4
  2 BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 BED4031 Halk Oyunları Temel Figür Eğitimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 DNS1240 Yoga ve Anatomi  Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2560 Halkla İlişkiler Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ISL2901 Doğrudan Pazarlama Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2020 Bilim Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2030 Bilim Felsefesi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2080 Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3270 İstanbul:Dün,Bugün ve Yarın Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3020 Felsefeye Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3040 20.Yüzyılda Siy. Geliş.ve Topl.Hareketler Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3150 Tarih ve Sinema Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3250 Psikolojiye Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3330 Çevre ve Ekoloji Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3360 Sanat Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3390 Uygarlık Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3550 İnsan Hakları Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3560 Siyaset Felsefesi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB3570 Eğitim Felsefesii Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 ITB4930 Mimarlık Tarihi Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 MIM2411 Arkeoloji Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 TDB4011 Etkili İletişim ve Hazırlıksız Sunum Becerileri Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 TDB4041 Türk Öykü ve Romanı Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
  2 TDB4051 Akademik Türkçe Sosyal Seçmeli 1 3 0 0