Skip to main content

PROGRAM HAKKINDA

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı 

Programın Amacı:

Programımız, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde yetkin araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerine insan ve toplum bilimlerinin bütüncül yapısından hareketle sosyal ve siyasal kuram, sorun ve konularda özgün, eleştirel ve karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmek için gereken temel formasyonu sağlar. Bunun için Sosyal ve Siyasal Kuram, Türkiye Siyaseti, Küresel Siyaset, Karşılaştırmalı Siyaset ve Bölge Çalışmaları gibi geniş bir alanda zengin bir ders programı sunar. Programdaki dersler, güncel bilimsel tartışmaları sosyal-tarihsel bağlamları ve dolayısıyla pratikle ilişkisi ile birlikte ele alan; öğrencilerin aktif katılımı ve tartışmalarını öngören seminerlerden oluşur.

Programımız; araştırmacı adaylarının bilimsel ilgi, araştırma ve birikimlerini bizzat kendilerinin belirlemesini teşvik eder. Akademik danışmanlık, dersler, araştırma imkanları ve tez çalışmalarında geniş bir özgürlük alanı tanıyarak öğrencilerin kendi bilimsel kimliklerini oluşturmasına olanak tanır.

Programımızı tamamlayan öğrenciler, üniversitelerde bilim insanı olarak görev yapabilecek donanıma sahip olabildikleri gibi ulusal ve küresel ölçekli özel ve kamu kuruluşlarında araştırmacı, uzman ve danışman olarak çalışabilecek birikimi de edinmektedirler.

 

Programın Dili: Türkçe

Kimler Başvurabilir?

Kimlerin başvurabileceği bilgisi her başvuru döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulmaktadır. 

ALAN İÇİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır. 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ,0212 383 67 31, sbublm@yildiz.edu.tr

Lisansüstü Öğrenci İletişim Grubu:

Lisansüstü öğrencilerimiz kendi aralarında ve bölüm sekreterliğinin, öğretim üyelerinin göndereceği yazışmalarını aşağıdaki grup adresine üye olarak takip edebilirler.

mpsir@googlegroups.com

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı ile ilgili detaylı ve güncel bilgilere Sosyal Bilimler Enstitüsünün şu linkinden ulaşabilirsiniz: http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa/Programlar-%3E-Doktora-Programlar%C4%B1/Siyaset-Bilimi-ve-Uluslararas%C4%B1-%C4%B0li%C5%9Fkiler-Doktora-Program%C4%B1/320