Skip to main content

DOKTORA ÖĞRETİM PLANI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

1.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Ders Tipi Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEÇ 001 Seçimlik   Seçmeli 1 3 0 0 3 7,5
SEÇ 002 Seçimlik   Seçmeli 2 3 0 0 3 7,5
SEÇ 003 Seçimlik   Seçmeli 3 3 0 0 3 7,5
SBU6101 Anabilim Dalı Zorunlu   İktidar ve Devlet Kuramları 3 0 0 3 7,5
Toplam: 12 30
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEÇ 004 Seçimlik   Seçmeli 4 3 0 0 3 7,5
SEÇ 005 Seçimlik   Seçmeli 5 3 0 0 3 7,5
SBU6107 Anabilim Dalı Zorunlu   Türkiye Dış Politikası İncelemeleri 3 0 0 3 7,5
SBU6187 Senato Zorunlu   Seminer 0 2 0 0 7,5
SBU5004 Senato Zorunlu   Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 2 0 0 2 7,5
Toplam: 11 37,5
2.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000     Doktora tezi 0 1 0 0 30,0
SBU6003     Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0 0 0,0
Toplam: 30
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000     Doktora tezi 0 1 0 0 30,0
SBU6003     Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0 0 0,0
Toplam: 30
3.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000     Doktora tezi 0 1 0 0 30,0
SBU6003     Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0 0 0,0
Toplam: 30
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000     Doktora tezi 0 1 0 0 30,0
SBU6003     Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0 0 0,0
Toplam: 30
4.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000     Doktora tezi 0 1 0 0 30,0
SBU6003     Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0 0 0,0
Toplam: 30
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu   Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU6000     Doktora tezi 0 1 0 0 30,0
SBU6003     Uzmanlık Alan Dersi 5 0 0 0 0,0
Toplam: 30
Program Toplam AKTS: 247,5

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler:

SBU6000        Doktora Tezi

SBU6001        Seminer

SBU5004        Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

SBU6101        İktidar ve Devlet Kuramları

SBU6107        Türkiye Dış Politikası İncelemeleri

Seçmeli Dersler:

SBU6100        Rusya: Tarih, Siyaset ve Toplum

SBU6102        Yeniden Yapılandırılan Ortadoğu

SBU6103        İktidar ve Hukuk

SBU6104        Milliyetçilik Kuramları

SBU6105        Küreselleşen Dünyada İnsan

SBU6106        Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi

SBU6108        Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu

SBU6109        Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu

SBU6110        Türkiye Siyaseti Semineri

SBU6111        Demokrasi-Ulusçuluk-Azınlıklar

SBU6112        Türkiye'de Tarihyazımı

SBU6113        Modern Balkan Tarihi

SBU6114        Türk Amerikan İlişkileri

 

Seçmeli Dersler

MADDE 17- Program,
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından,
b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 (kırk iki) krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 (on dört) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Doktora programında bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 240 AKTS kredisinden,
b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(4) Kredili olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini Üniversitemiz Lisansüstü programlarından almış olan öğrencilerin bu dersi intibak ettirilir.
(5) Lisansüstü eğitim süresince alınması gereken toplam ders yükünün en az %50’si, ilgili program müfredatında bulunan ve alınması gereken minimum sayıdaki zorunlu dersleri içermek kaydıyla ilgili program müfredatındaki derslerden oluşur.
(6) Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden en fazla 2 (iki), lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla 4 (dört) ders, öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders yüküne sayılabilir.
(7) Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
(8) Seminer dersi, dönem projesi dersi ve tez çalışması dersleri kredisiz olup ilgili programdan alınmak zorundadır.
                 
AÇIKLAMA: 
Programdan mezuniyet için zorunlu+seçimlik ders profilinden (kredisiz dersler dahil) toplam 23 kredilik 9 dersin başarılmış olması, tez çalışmasının jüri tarafından kabulü gerekir.
Öğrenciler seçimlik dersleri istedikleri yarıyıllarda alabilirler. Zorunlu dersler ilan edildikleri yarıyıl dışında da açılabilir.
Doktora tez hazırlama aşamasındaki öğrenciler aynı zamanda her yarıyıl Doktora Uzmanlık Alan dersini almak zorundadır.