Skip to main content

PROGRAM HAKKINDA

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

 

YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencileri Siyaset Bilimi'nin dört ana alanında (Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Kuramı ve Türkiye Siyaseti) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ana alanların yanı sıra öğrencilere Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa Siyaseti üzerine bölgesel uzmanlaşma imkanı da tanınmaktadır. Başta siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan Program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere yüksek lisans derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise yüksek lisans derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Bu programdan yüksek lisans derecesi alan öğrenciler arzu ettikleri takdirde yurtdışında ve yurtiçindeki doktora programlarına başvurabilmektedirler.

 

Programın Dili: Türkçe

Kimler Başvurabilir?

Kimlerin başvurabileceği bilgisi her başvuru döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulmaktadır. 

ALAN İÇİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır. 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ,0212 383 67 31, sbublm@yildiz.edu.tr

Lisansüstü Öğrenci İletişim Grubu:

Lisansüstü öğrencilerimiz kendi aralarında ve bölüm sekreterliğinin, öğretim üyelerinin göndereceği yazışmalarını aşağıdaki grup adresine üye olarak takip edebilirler.

mpsir@googlegroups.com

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı ve güncel bilgilere Sosyal Bilimler Enstitüsünün şu linkinden ulaşabilirsiniz: http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa/Programlar-%3E-Tezli-Y%C3%BCksek-Lisans-Programlar%C4%B1/Siyaset-Bilimi-ve-Uluslararas%C4%B1-%C4%B0li%C5%9Fkiler-Tezli-Y%C3%BCksek-Lisans-Program%C4%B1/344