Skip to main content

MİSYON & VİZYON

MİSYON

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel araştırmalar yapmak,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek, mezuniyet sonrasına yönelik olarak da bilgiyi yenileme becerisini özellikle kazandırmak,

Lisansta temel mesleki formasyona, lisansüstünde alan çalışması ağırlıklı uzmanlığa yönelik öğrenim vermek,

Hem bilgi hem fikir sahibi, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, milli ve ahlaki değerlere bağlı, ortak çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, ''vatandaşlık'' bilinç ve sorumluluğuna sahip insanlar yetiştirmek.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası alanda araştıran, uygulayan, öğreten ve paylaşan bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü oluşturarak uluslararası ölçekte bir bilimsel çekim merkezi yaratmak, alanında nitelikli, demokrasiyi önemseyen, Türk milletinin ve dünyanın meseleleri ile ilgili hassasiyet, fikir ve ufuk sahibi öğrenciler yetiştirmek.