Ana içeriğe atla

TARİHÇE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin üç bölümünden birisi olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999 yılında kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 2000 yılından bu yana sürdürmektedir. Bölümümüz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilerimize temel ve güncel bilgilerin aktarılmasını, uluslararası sistemin tarihinin, günümüzdeki işleyiş biçiminin ve hukuki çerçevesinin öğretilmesini, siyaset biliminin temel metinlerinin ve güncel bilimsel gündemlerinin tanıtılmasını, bu bu bilgilerden hareketle de eleştirel ve analitik düşünme becerisinin kazandırılmasını hedeflemiştir. Belirli aralıklarla yenilenen ders programımız, geniş bir yelpazeyi kapsamış, Türkiye’nin büyük bir değişim sürecinden geçmekte olan uluslararası sistem içindeki yeri ve çeşitlenen dış ilişkileri, özel önem verilen başlıklar arasında yer almıştır. Bölümümüzün tarihi seyri içinde, ders programımızın yanı sıra desteklediğimiz ders dışı akademik faaliyetlerin de katkısıyla, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen mezunların yetiştirilmesi için çalışılmıştır.