Ana içeriğe atla

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu

Değerli Öğrenciler,

 

1.  Güncel Yaz Okulu yönergesi, kayıt takvimi, kayıt kılavuzu ve kayıt süreci için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasındaki duyuruları düzenli olarak kontrol ediniz.

https://ogi.yildiz.edu.tr

 

2. Yaz okulunda başka bir Yükseköğretim Kurumundan ders almayı planlayan öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

 

·Aşağıdaki  dilekçe ve ekinde istenilen belge ile Bölüm Başkanlığımıza başvuru yapılacaktır.

 

 

→İlgili Üniversitenin Ders İçeriğini İlgili Öğretim Üyesine Onaylatmanız gerekmektedir.

Not: Alınacak dersin dili dilekçede mutlaka belirtilmelidir.

 

·Yaz Okulunda ders alınabilecek diğer Yükseköğretim Kurumları listeleri ektedir. →Ekteki kurumlardan ders almak için yine de bölüme başvuru yapma ve onay alma zorunluluğu mevcuttur!

 

ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA DERS ALABİLECEKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM  KURUMLARI.docx

 

 

·İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri  "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ekte sunulan yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler.→ Kayıtlı olduğunuz Bölümün onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu olmadan alınan dersler işleme alınmaz!

 

·Almak istediğiniz dersin onaylı içeriğini YTÜ’de saydırmak isteğiniz ders için bölümden imzalı olur alındıktan sonra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına “YTÜ Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Ders Alabilmesine İlişkin Form” ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

 

 

 

·Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarının kayıt tarihlerine dikkat etmeleri ve başvurularını buna göre yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin kayıtlı olduğu Bölüme ders içeriği onaylatmaları diğer yükseköğretim kurumu yaz okuluna kayıt olduğu anlamına gelmez, öğrencilerin ayrıca ders almak istediği yükseköğretim kuruma başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ve yaz okulu ders kayıt tarihlerini, ders alınacak yükseköğretim kurumundan öğrenilebilir.

·Almak istediğiniz dersin saydırılacak ders ile adının birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

 

·Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir.

 

·Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

 

·Diğer Yükseköğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.

 

·Diğer Yükseköğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

→Fakülte Yönetim Kurulunca başka üniversiteden ders almanıza izin verilmesine rağmen daha sonra bu dersi almaktan vazgeçmiş iseniz Bölümümüze başvurarak dersin iptalini istemeniz gereklidir.!

Aksi durumda ders almış sayıldığınız için ilgili üniversiteden not istenir ve gelen not (başarısız, F0) YTÜ öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Bu durum, ağırlıklı genel not ortalamanızın düşmesine neden olur.

 

Başarı dileklerimizle