Ana içeriğe atla

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SONU MEZUNİYET SINAVLARI

 
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SONU MEZUNİYET SINAVLARI

 

Mezuniyet Sınavı-Başvuru   04 Eylül 2023 Pazartesi

 

Mezuniyet sınavına girecek öğrencilerin  kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına şahsen veya Bölüm Başkanlıklarının e-posta adreslerine öğrenci transkriptleri ve Mezuniyet Sınavı başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Eğitim planlarının aşağıdaki belirtilen hususlara uygun olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet Sınavı-Takviminin İlanı  05 Eylül 2023 Salı

Yaz Okulu Sonu Mezuniyet Sınavları 06 Eylül 2023 Çarşamba

Öğretim Elemanları Tarafından Sınav Sonuçlarının Bölüm Başkanlığına Teslimi* 06-07 Eylül 2023

 

(*) Sınav notları, sınavları yapan öğretim elemanının öğrencinin kayıtlı olduğu Dekanlığa/Bölüm Başkanlığına bildirmesi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile işlenecektir. 

 

 Sınava Başvuruda Bulunabilecekler:

 • Mezuniyetine en fazla iki dersi başarısız dersi (FF, FD, DD) kalan öğrenciler

 • Genel not ortalaması 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler (seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten)

 

NOT: Mezuniyet Sınavının yapılacağı yarıyılda ders seçimi yapmamış ve katkı payı ödememiş öğrencilerin Mezuniyet Sınavı başvurusunda bulunabilmeleri için ilgili yarıyıla ait katkı payı-öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir.

 

 

MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)

 

 1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

 2. Öğrenci dersi daha önce hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise mezuniyet sınavına o dilden girer. Tekrarlı alınan derslerde, ders daha önce İngilizce alınmamış ise mezuniyet sınavı İngilizce yapılamaz. 

 3. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)

 4. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

 5. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.

 6. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.

 7. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 8. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.

 9. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.

 10. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)