Ana içeriğe atla

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminin Uygulanışı

 

*2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları İle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Hakkında*

 

Üniversitemiz Senatosu’nda alınan karar gereğince,

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;

1. Lisans ve lisansüstü bütünleme sınavlarının çevrimiçi yapılmasına,

2. Mezuniyet sınavları ile azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için yapılan ek sınavların çevrimiçi yapılmasına,

3. Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavının (İYS) tek günde ve çevrimiçi yapılmasına,

4. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından gerçekleştirilen Fransızca Yeterlik Sınavının (FYS) tek günde ve çevrimiçi yapılmasına,

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde derslerin ve sınavların çevrimiçi yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

Detaylı bilgi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

 

https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Bahar-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-D%C3%B6nem-Sonu-S%C4%B1navlar%C4%B1-ile-2022-2023-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Yaz-%C3%96%C4%9Fretiminin-Uygulan%C4%B1%C5%9F%C4%B1/452