Ana içeriğe atla
Slider

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölümümüz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilerimize temel ve güncel bilgilerin aktarılmasını, uluslararası sistemin tarihinin, günümüzdeki işleyiş biçiminin ve hukuki çerçevesinin öğretilmesini, siyaset biliminin temel metinlerinin ve güncel bilimsel gündemlerinin tanıtılmasını, bu bu bilgilerden hareketle de eleştirel ve analitik düşünme becerisinin kazandırılmasını hedeflemiştir.

Değerli Öğrencilerimiz,

Ülkemizin köklü araştırma üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan üç bölümden biri olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1999 yılında kurulmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2000 yılından bu yana lisans programına ek olarak yüksek lisans ve doktora programlarıyla da alanlarında uzman öğretim üyelerinin katkılarıyla akademik faaliyetini sürdürmektedir.

Bölümümüz, ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeler, siyasi ve sosyal meseleler üzerinde analitik, çok yönlü ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmiş, gerekli bilimsel donanıma ve ufka sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarının temel dersleri dışında, bölümümüzün seçmeli dersleri öğrencilerin çeşitli alanlarda uzmanlıklarını geliştirebilmelerine, Türkçe ve İngilizce dillerinde düşüncelerini yazıya dökebilmelerine yardımcı olmaktadır. Güncel gelişmeler ve konular doğrultusunda uluslararası ilişkiler, siyaset ve sosyal bilimler alanında açılan yeni derslerle ders programımız yenilenmekte ve gelişmektedir. 

Öğrencilerimiz mezun olduklarında aldıkları eğitim doğrultusunda kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı başta olmak üzere kamu kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi, AGİT, BM, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerde ve sivil toplum kuruluşlarında, basın-yayın alanlarında, bankacılık ve finans alanlarında ve yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerin farklı departmanlarında çalışabilmekte, araştırmacılık, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına yönelebilmektedirler. İlgi alanları doğrultusunda bölüm, fakülte ve üniversite seçmeli ders olanaklarının bulunması öğrencilerimizin çalışma olanaklarını arttırmaktadır. Ayrıca Bölümümüzde öğrencilerimizin deneyimlerini arttıracak gönüllü ulusal ve uluslararası stajlar ile ERASMUS ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurtdışında eğitim olanakları da mevcuttur.

 

Prof. Dr. Halit KESKİN

Bölüm Başkan V.