Ana içeriğe atla
Slider

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölümümüz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilerimize temel ve güncel bilgilerin aktarılmasını, uluslararası sistemin tarihinin, günümüzdeki işleyiş biçiminin ve hukuki çerçevesinin öğretilmesini, siyaset biliminin temel metinlerinin ve güncel bilimsel gündemlerinin tanıtılmasını, bu bu bilgilerden hareketle de eleştirel ve analitik düşünme becerisinin kazandırılmasını hedeflemiştir.

Değerli Öğrencilerimiz,

Ülkemizin en seçkin araştırma üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999 yılından bu tarafa akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz, Türkiyemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeler, siyasi ve sosyal meseleler üzerinde analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmiş, gerekli bilimsel donanıma ve ufka sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz, bölümümüzde geçirdikleri eğitim hayatları boyunca siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin değişik boyutlarını kavramalarını sağlayan temel dersleri almakta, ayrıca ilgi alanlarına göre seçebilecekleri derslerle de istek ve hedefleri doğrultusunda uzmanlaşmaya adım atma imkanı bulmaktadırlar. Uzmanlaşmayı teşvik yönünde yapılan katkı, öğrencilerimizin bölümümüzdeki son yıllarında danışman öğretim üyelerinin nezaretinde hazırladıkları bitirme ödeviyle devam etmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde uygulanan eğitim programının %30’u İngilizce olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, eğitimlerini sürdürdükleri alanlarla bağlantılı kurum ve kuruluşlarda staj yapabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz, Erasmus programı kapsamında ikili anlaşmalarımızın olduğu Avrupa üniversitelerinde 5-10 aylık zaman dilimlerinde eğitim görebilmektedirler. Mezunlarımız, değişik sektör ve kurumlarda iş hayatına atılmaktadır. Bunların başlıcaları; üniversitelerin ilgili bölümleri, sivil toplum, araştırma ve düşünce kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, diğer kamu kuruluşları ve bakanlıklar, uluslararası örgütler, özel sektörde faaliyet gösteren firmaların ithalat-ihracat, uluslararası ilişkiler ve strateji bölümleri ile basın-yayın kuruluşlarıdır.

Prof.Dr. Mehmet Akif OKUR

Bölüm Başkanı