Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bölüm Başkanı'nın Mesajı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, iki ana bilim dalına (Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı) sahiptir. Bu iki ana bilim dalının bilimsel gereklilikleri doğrultusunda bölümümüz uluslararası alandaki akademik çalışmalara aşina, uluslararası-ulusal akademik işbirliği ve çalışmalara açık, bölgesel çalışmalardan haberdar, Dünya politikasını yorumlarken çok yönlü çözümleme yapabilme kapasitesine sahip, bu amaçla gerekli kuramsal, tarihi ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriye sahip öğrencler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzün mezunları tercihleri doğrultusunda hem ulusal hem uluslararası alanda çalışabilme imkanına sahiptirler. Bölümümüzden mezun olduktan sonra meslek seçimleri geniş bir yelpazede gerçekleşebilir. Kamu meslek kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı vb) çalişabilecekleri gibi mezunlarımız çeşitli uluslararası/ulusal kurum ve örgütlerde ( BM, NATO, UNESCO, AB Ofisi vb), STK’larda (Strateji Merkezleri, Toplum Merkezleri, bölgesel/küresel Politika Merkezleri vb), basın-yayın kuruluşlarının ilgili merkezlerinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilirler. Bu amaçla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü temel meslek derslerinin yanında anabilim dallarının ilgi alanlarına yönelik seçmeli uzmanlık derslerinin de çeşitli olmasına, öğrencilerinin bilimsel faaliyetlerini İngiizce olarak da yürütebilmeleri için gerekli olanakların yaratılmasına önem vermektedir.

Prof.Dr.Nurşin Ateşoğlu Güney