Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bölüm Başkanı'nın Mesajı
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1999 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün temel felsefesi, eleştirel düşünmeye ve öğrenmeye açık, siyasal ve sosyal olguları derinlemesine analiz edebilen, sürekli ufkunu genişletme çabası içinde olan öğrenciler yetiştirmektir.

4 yıllık eğitim sonucunda öğrencilerimiz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin temel kuramları, araştırma yöntemleri, siyasi tarih, karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, uluslararası politika, siyasal iktisat gibi birçok konuda ders görmekte, aynı zamanda seçmeli dersler arasından uzmanlaşmak istediği alana göre ilgili dersleri alabilmektedir. Öğrencilerimiz son senelerinde bir bitirme ödevi hazırlamakta ve bu şekilde 4 yıllık eğitimlerini seçtikleri bir konuda danışmanları gözetiminde hazırladıkları çalışma ile noktalamaktadır.

Programın %30’u İngilizce olarak yürütülmektedir. Öğrencilerin özellikle yaz aylarında alanla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları imkanı da olabilmektedir. Bölümümüzün ikili anlaşmaları bulunduğu Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde Erasmus programı çerçevesinde 5 veya 10 ay eğitim görmek mümkündür.

Öğrencilerimiz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin temel kavram, kuram ve yöntemlerine vakıf olarak mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde iş olanaklarına sahip olabilmektedir. Bu iş alanlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Üniversitelerin ilgili bölümleri, Sivil toplum kuruluşları, Araştırma kuruluşları ve düşünce kuruluşları, Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanlığı, Kamu kuruluşları ve diğer Bakanlıklar, Uluslararası örgütler, Özel sektörde ithalat- ihracat departmanları, Büyük şirketlerin uluslararası ilişkiler ve strateji bölümleri, Medya ve basın yayın kuruluşları

Bölümümüz ayrıca Sosyal Bilimler Enstütüsü çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Her sene açılan giriş sınavlarında başarılı olan adaylar bölüme alınmakta ve yukarıda sayılan alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları tezlidir.

Prof.Dr.Kenan AYDIN