Erasmus İletişim

Bölüm Erasmus koordinatörleri:

 

Giden Öğrenci (Outgoing Students) Sorumlusu: Arş. Gör. Yetkin Başkavak (baskavak@yahoo.com)

Gelen Öğrenci (Incoming Students) Sorumlusu: Arş. Gör. Elisabeth Elif Peker (elisabeth-elif@hotmail.com)
 

Bölüm Erasmus e-posta adresi: erasmus2012.yildiz@gmail.com