Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Personel

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

L: Boğaziçi Üniversitesi

DR: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: ABD Dış Politikası ve Ortadoğu; Uluslararası Politik Ekonomi; Tarihsel Jeopolitik, Kültür ve Kimlik Çalışmaları; Türk ve İslam Dünyası Çalışmaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU

L: Ankara Üniversitesi

DR: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Siyasi Tarih, Sözlü Tarih

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Elçin MACAR

L: İstanbul Üniversitesi

DR: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Azınlıklar, Kilise ve Devlet İlişkileri, Türk-Yunan İlişkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Cengiz ÇAĞLA

L: Boğaziçi Üniversitesi

DR: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Siyaset Kuramı, Siyasal Düşünce Tarihi, Türkiye Siyaseti, Güney Kafkasya Çalışmaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

L: Ankara Üniversitesi

DR: Ludwig-Maximilians Universitaet Munchen (Almanya)

Araştırma Alanları: Balkan Ulusları Tarihi ve Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri; Osmanlı İmparatorluğu (19-20.yy); Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet Dönemi; Tarihsel Coğrafya; İmgebilim; Doğu Karadeniz Bölgesinde Ayanlık (17-20.yy)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Çiğdem NAS

L: Boğaziçi Üniversitesi

DR: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Demokratikleşme, Kimlik Siyaseti, Azınlık Hakları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Fuat AKSU

L: Marmara Üniversitesi

DR: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası/ Güncel Sorunlar; Türk-Yunan İlişkileri; Uluslararası İlişkiler; Kriz Yönetimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Aslı DALDAL EVREN

L: Boğaziçi Üniversitesi

DR: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Teorik ve Kültürel Çalışmalar, Sinema Çalışmaları, Türkiye Tarihi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ

L: İstanbul Üniversitesi

DR: Tübingen University (Almanya)

Araştırma Alanları: Sınır Sorunları, Dış Politika, Sekülerizm, Enerji Çalışmaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Fulya MEMİŞOĞLU

L: Bilkent Üniversitesi

DR: Nottingham University (UK)

Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Politika Analizi, Uluslararası Göç Politikaları, Uluslararası İnsan Hakları Rejimi, İnsan Ticareti

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Dr. Türkan Ayda GÜRKAN ERSAN

L: Dokuz Eylül Üniversitesi

DR: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Siyasal İletişim, Siyasal Pazarlama, Lobicilik, Propaganda ve Sosyal Medya, Dijital Diplomasi

Arş. Gör. Dr. Ahmet CONKER

L: Uludağ Üniversitesi

DR: University of East Anglia (UK)

Araştırma Alanları: Hidropolitik, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Dr. Abdurrahman GÜMÜŞ

L: Boğaziçi Üniversitesi

DR: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Siyaseti, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası, Osmanlı Tarihi

Detaylı bilgi için tıklayınız

Arş. Gör. Dr. Yetkin BAŞKAVAK

L: Marmara Üniversitesi

DR: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Demokrasi Kuramları, Demokratikleşmenin Uluslararası Dinamikleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Elif BALİ KURTARIR

L: Ankara Üniversitesi

DR: Marmara Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güney Asya, Kolonyalizm, Post-kolonyalizm

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Elisabeth Elif PEKER

L: Boğaziçi Üniversitesi

DR: Boğaziçi Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Örgütler, Global Governance

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Zeynep Büşra GÜRTEKİN

L: İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

L: Yalova Üniversitesi, Hukuk

DR: İstanbul Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Türkiye Siyaseti, Medya

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Mustafa ŞAHİN

L: İstanbul Üniversitesi

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Amerikan Dış Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.