Ana içeriğe atla

Bölümden Haberler

Bölümden Haberler:

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün 10 Temmuz 2023’te düzenlediği “100. Yılında Lozan Sempozyumu”nda, “100. Yılına Doğru Musul Tahkimi: Hala ‘Ara Barış’ mı? ‘Sürdürülebilir Barış’ mümkün mü?” başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Arş. Gör. Dr. Yetkin BAŞKAVAK Orient-Institut’un Afette Toplum, Sağlık ve İnsan başlıklı çevrimiçi konuşma serisinde 5 Temmuz’da “Afet ve Siyasal Değişim” başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR, 13 Temmuz 2023’te İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen “İç ve dış Siyaset Bağlamında 15 Temmuz” panelinde konuşma yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR’un “Reconsidering Mosul Arbitration at its Centenary” başlıklı makalesi, Kerkük Foundation’un QARDASHLIQ Review of Culture, Art, Literature and Folklore dergisinin July-September 2023 tarihli 99. Sayısında yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR, 3 Ağustos 2023’te TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nda “Dünya Kavramı ve Türk Dünyası” konulu bir seminer vermiştir.

Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ, 5 Eylül’de Postdam Üniversitesi’nde gerçekleşen EISA konferansına “The seek for Jouissance in Turkish Foreign Policy” başlıklı konuşmasıyla çevrimiçi olarak katılmıştır.

Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 20-23 Eylül’de gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Kongresi’ne katılmıştır.

Arş. Gör. Dr. Yetkin BAŞKAVAK, Galatasaray Üniversitesi’nde 22-23 Eylül’de gerçekleştirilen 10. Ulusal Sosyoloji Kongresi’nde “Demokrasinin Küresel Krizi: Otoriterleşme, Kutuplaşma, Müzakere” başlıklı tebliği sunmuştur.

Arş. Gör. Dr. Yetkin BAŞKAVAK, Université Libre de Bruxelles’de 28-29 Eylül’de gerçekleştirilen “Resisting the autocratic turn: Can (and should) autocratization be prevented, stopped, and resisted?” Konferansı’nda "Deliberative Quality, Democratization and Autocratization: The Case of Turkey" başlıklı bildirisini sunmuştur.

Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ, Koç Üniversitesi’nde 30 Eylül’de gerçekleştirilen Ontolojik Güvenlik Çalıştayında “A Psychoanalitical approach to Turkish Foreign Policy" başlıklı tebliğiyle katılmıştır.

Doç. Dr. Aslı DALDAL, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CONKER ve Doç. Dr. Çiğdem NAS’ın "Aşı Karşıtlığı ve Covid 19 Pandemisi Süreci'nde Türkiye'deki Yansımaları'na Kuramsal ve Sosyopolitik Bir Bakış: Bilimselliğin Reddi, Tıbbileştirme ve Komplocu Popülist Söylemler" başlıklı makalesi Amme İdaresi dergisinde yayımlanmıştır.

Doç. Dr. Aslı DALDAL’ın akademik danışmanı olduğu "Afetler, Sosyal Medya ve Bilgi Kirliliği: 6 Şubat Maraş Depremi Örneği Üzerinden Sosyopolitik Bir Analiz" başlıklı proje Tübitak 2209A kapsamında kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ’ın yürüttüğü “Doğu Türkistan’daki Yüksek Teknolojili Baskının Uygurlar Üzerindeki Etkili” başlıklı proje kapsamında Sefaköy, Zeytinburnu ve Selimpaşa’da anket ve mülakat çalışmaları yapılmıştır.

Öğr. Gör. Gökhan AÇIKEL’in “Türkiye and Oman in the Qaboos Era 1970-2020” başlıklı e-kitabı yayımlanmıştır.