Mezuniyet Sınav Takvimi hk.

Balkanlarda Ulusallaşma Hareketleri (Prof.Dr.Mehmet Hacısalihoğlu)      Saat:10:00

Türkiyenin Dış Politikası 2                   (Doç.Dr.Fuat Aksu)                           Saat:10:00-12:00

Siyaset Kuramı I                                   (Doç.Dr.Aslı Daldal)                           Saat:16:00

Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri       (Doç.Dr.Çiğdem Nas)                          Saat:11:00

Kamu Ekonomisi                                 (Dr.Öğr.Üyesi Özge Kama Masala )   Saat:16:00

Devletler Hukuku                                 (Arş.Gör.Dr.Enver Arıkoğlu)               Saat:16:00

 

Tüm Duyurular