Bütünleme ve Mezuniyet Sınavları İçin Öğrencilerimizin Yapacağı İşlemler hk.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BÜTÜNLEME VE MEZUNİYET SINAVLARI İÇİN 

YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER

 

Bütünleme Sınavı: Final Sınavları sonunda mezuniyete hak kazanan ve DC (1.5) notu olduğu halde Bütünleme Sınavına girmek istemeyen öğrencilerin Otomasyon Sistemi üzerinden, akademik takvimde ilan edilen tarihte, “Bütünleme İşlemleri/Öğrenci Bütünleme Sınav Onayı” modülü aracılığı ile Bütünleme Sınavına girmeyecekleri dersler için “HAYIR” seçeneğini işaretleyerek “KAYDET” işlemi yapmaları gerekmektedir.

 

Mezuniyet Sınavı: Mezuniyetine en fazla iki başarısız dersi (FF, FD, DD) kalan öğrenciler ile genel not ortalaması 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler (seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten) otomasyon sistemi üzerinden, akademik takvimde ilan edilen tarihte Mezuniyet Sınav Kaydı” modülü aracılığı ile Mezuniyet Sınavı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında sistem üzerinden kendisi tercih etmelidir.

 

Mezuniyet Sınavının yapılacağı yarıyılda ders seçimi yapmamış ve katkı payı ödememiş öğrencilerin Mezuniyet Sınavı başvurusunda bulunabilmeleri için ilgili yarıyıla ait katkı payı-öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet aşamasına gelmiş ve sistem üzerinden ders saydırma işlemi yapmadan fazladan aldığı başarısız seçimlik ders/dersleri olan öğrencilerin Mezuniyet Sınavına girebilmek için bu derslerinin otomasyon sisteminden silinmesi için kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Ders silme işlemi, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılacağından öğrenci başvurusunu akademik takvimde belirlenen mezuniyet sınav başvuru tarihini dikkate alarak yapmalıdır.

 

Öğrenciler mezuniyet sınavı notlarını, otomasyon sistemi üzerinden “Öğrenci Mezuniyet Sınav Not Görüntüleme” modülünü kullanarak görüntüleyebilir.

 

 

YTÜ Sınav Yönergesi ve YTÜ Mezuniyet Sınavı İle İlgili Esaslar için tıklayınız.

 

Tüm Duyurular