2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Süreçleri hk.

YTÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Takvimi

20 - 23 Temmuz 2020 Yaz Okulu Ücret Ödeme (Online)

22 - 26 Temmuz 2020 Ders Kayıtları (Online) (yazokulu.yildiz.edu.tr)

27 Temmuz 2020 Yaz Okulu Kapanan Derslerin İlanı ( Saat: 12.00’ye kadar)

27 Temmuz 2020 Yaz Okulu Başlangıcı

27 - 28 Temmuz 2020 Ders Ekle-Sil

03 - 07 Ağustos 2020 Sınav Programının ilan edilmesi

29 Ağustos 2020 Yaz Okulu Derslerinin Son Günü

31 Ağustos - 05 Eylül 2020 Yaz Okulu Final Sınavları

(Online) 31 Ağustos - 08 Eylül 2020 Yaz Okulu Final Sınavları Not Girişleri

09 Eylül 2020 BİDB’ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması

Yaz okulundan Ders Almak İsteyen YTÜ Öğrencileri için istenen Belgeler:

 Almak İstedikleri dersin onaylı içeriği 

Yaz okulu başvuru formu (FR-0362 )

Yaz Okulundan Ders Almak İsteyen Başka Üniversite Öğrencileri için İstenen Belgeler:

 Yaz okulu başvuru formu (FR-0360 )

 Kendi üniversitelerinden söz konusu dersi alabileceklerine ilişkin izin belgesi

 Öğrenci belgesi

 Yaz okulu ücretini ödediklerine dair dekont

Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alacak YTÜ Öğrencilerinden İstenen Belgeler

 Almak İstedikleri dersin onaylı içeriği

 Yaz okulu başvuru formu (FR-0375 ) (Alınacak dersin dili mutlaka belirtilmelidir.)

Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlayacak olan kılavuzu takip edebilirsiniz.

Tüm Duyurular