Yeni Yayın Duyurusu: Özden Zeynep Oktav

Özden Zeynep Oktav, "Suriye İç Savaşı'nın Türkiye-İran-Suriye İlişkileri Üzerine Etkileri", Der. Özden Zeynep Oktav - Helin Sarı Ertem, 2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Krizler, Nobel Yay., 2015.

Özden Zeynep Oktav, "Türkiye'nin Değişen Uluslararası Sistemdeki Yeri", Der. Özden Zeynep Oktav - Helin Sarı Ertem, 2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Krizler, Nobel Yay., 2015.

Tüm Duyurular