Yayın Duyurusu: Helin Sarı Ertem

Helin Sarı Ertem, "Kuzey Irak'tan Irak Kürdistanı'na: Ankara-Erbil İlişkilerindeki Dönüşümün Siyasi ve Ekonomik Temelleri", Der. Özden Zeynep Oktav - Helin Sarı Ertem, 2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Krizler, Nobel Yay., 2015.

Helin Sarı Ertem, (R. Funda Karadeniz ile birlikte), "İşbirliği ve Çatışma Alanlarıyla 2000'li Yıllarda Türkiye-ABD İlişkileri, Der. Özden Zeynep Oktav - Helin Sarı Ertem,
2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası: Fırsatlar, Riskler ve
Krizler
, Nobel Yay., 2015.

Tüm Duyurular