Güncelleme Bitirme Çalışması Teslim Tarihi Hk.

Sevgili Öğrenciler,
 
Bölüm Başkanlığımızca alınan karar doğrultusunda tez danışmanı tarafından özellikle istenmediği sürece Tez Danışmanınıza "Matbu Evrak " teslim etmenize gerek yoktur. Tez Danışmanınızın isteği doğrultusunda "PDF " veya "WORD" formatında turnitin raporu ve tezinizin teslimini sağlayabilirsiniz. 
 
Lisans bitirme çalışması tez teslim formunu 06 Haziran 2022 tarihinde mesai bitimine kadar eksiksiz bir biçimde doldurulup öğrenci ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanmış bir şekilde Bölümümüze elden teslim etmeniz gerekmektedir. Bu formu teslim etmeyen öğrenci tezini teslim etmemiş olarak değerlendirilecektir.  Bitirme çalışmanızı sadece danışmanınıza göndermeniz yeterlidir.
/Bitirme+Tezi+Teslim+Formu_SBUI(3).doc
 
Başarı dileklerimizle,
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı

 

Tüm Duyurular