Yaz Okulu Süreci hk.

20-23 Temmuz 2020                             

-Yaz Okulu Ücret Ödeme (Online)

 

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

Bölüm Başk.

 

22-26 Temmuz 2020

 

Ders kayıtları  (Online)

 

YTÜ’den ders almak isteyen başka üniversite öğrencileri:

  • YTÜ’nün yaz okulundan ders almak isteyen başka üniversite öğrencilerinin başvuruları onaylanmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu'na sunulur.
  • Öğrencilerin, başvuru formuna kendi üniversitelerinin söz konusu dersi alabileceklerine ilişkin izin belgesini ve öğrenci belgesini de eklemeleri gereklidir.

 

Başka üniv. Öğrencileri FR-0360 no’lu formu dolduracaklardır. Bu form a “öğrenci belgelerini de” ekleyerek ve ders ücretlerini ödeyerek banka dekontu’nun fotokopisi ile birlikte ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Öğrenci

Sistem

27 Temmuz 2020

 

Kapatılan Derslerin İlanı (Saat:12:00’a kadar)

  • İstisna olan dersler dışındaki derslerin kapatılarak öğrenciye duyurulması

 

Bölüm Başk.

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

27-28 Temmuz 2020

 

 

Ders Ekle-Sil

 

  • FR-0421 no’lu formun öğrenci tarafından doldurulup alınması,
  • Formdaki bilgilere göre öğrencinin son kaydının bölüm sorumlusu tarafından sisteme işlenmesi,
  • Kapatılan derslerin sistemden silinmesi (derse kayıtlı öğrenciler de silinmelidir)

 

 

 

Bölüm Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

27 Temmuz 2020

Yaz Okulu Başlangıcı

 

 

03-07 Ağustos 2020

Bölüm Dersleri için  Sınav Programlarının hazırlanması ve öğrencilere duyurulması

Bölüm Başkanlıkları

Öğrenci

03-07 Ağustos 2020

Sistemden alınan bilgiye göre ders alan öğrenci sayıları ve Yaz Okulu için öğrenciler tarafından yapılan ödemelerin hesaplanması ve  Yaz Okulu  Genel Koordinasyon kuruluna (YOGKK) gönderilmesi,

 

 

UZEM

SKSDB (Harç Bürosu)

 

EÖRY

SGDB

YOGKK

 

29 Ağustos 2020

Yaz Okulu derslerinin son günü

 

 

 

31 Ağustos-05 Eylül 2020

 

 

Yaz Okulu sınavları (Online)

Öğretim üyeleri

Öğrenci

08 Eylül 2020

Not Girişi için son gün

Öğretim Üyeleri

Sistem

Bölüm Başk.

  

YTÜ’den ders alan öğrencilerin sınav sonuçlarının ilgili üniversiteye bildirilmesi

Fak.Dek

İlgili Üniversite

 

 

Tüm Duyurular