Katkı Payı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı Covid-19 küresel salgın ile ilgili yazısı gereğince, kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitime başlayacağı ilk yarıyılı mahsup edilmesine, Üniversite Yönetim Kurulunda karar verilmiştir.

Tüm Duyurular