Kapanan Ders hk.

Kapanan Ders

SBU4562 Uygulamalı Araştırma Gr.2

Öğretim Görevlisi Arş. Gör. Dr. Abdurrahman Gümüş

Aşağıdaki Takvimde belirtildiği gibi 25.02.2022 cuma günü (yarın) Kapanan dersin yerine öğrencilere sistemde Yalnızca OBS Üzerinden DERS EKLEME hakkının verilmesi 

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları hk.

 
10.02.2022

Not: 25 Şubat 2022 Cuma günü Maxsimum kredi sınırları içerisinde olmak kaydıyla tüm öğrencilere (kapatılan derslerin yerine ders eklemek de dahil olmak üzere)Otomasyon sistemi üzerinden SADECE ders ekleme hakkının verilmesi.(Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinmeyecektir.)

Tüm Duyurular