Final Sınavına Giremeyen Öğrenciler hakkında

"Üniversite Senatosunun 11.07.2019/04-02 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenen “Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler vize notuna bakılmaksızın ilgili dersten başarısız (FF) sayılırlar.” Kararı gereğince USIS öğrenci bilgi sisteminde Final Sınavına girmeyen öğrencilerin (Final sınavına girmeyen öğrenciler için G notunun verilmesi gerekecektir. Başarı notları FF olarak değerlendirilecektir. "

Tüm Duyurular