ÇAKIŞAN DERSLER İÇİN MAZERET SINAVI VE GENEL MAZERET SINAVI TALEP DİLEKÇELERİ

ÇAKIŞAN DERSLER İÇİN MAZERET SINAVI 

Sınav çakışması durumunda aşağıdaki dilekçeyi sınavına girdiğiniz öğretim üyesine imzalatarak bölüme teslim etmeniz gerekmektedir. 

FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu.doc

 

Sınav çakışması dışındaki diğer sınav mazeret talepleriniz için (Rapor vs.) aşağıdaki  dilekçeyi  bölüme teslim etmeniz gerekiyor. 

FR-0607-Mazeret SınavTalep Formu.doc

ÖNEMLİ NOT: İmzasız ve eksik dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Mazeret Sınavına Dair Bazı İlkeler

Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir. 

•Raporlu bulunan tarihlerde sınava girdiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. İptal edilen sınavların mazeretleri yapılmayacaktır.

•Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavı talebinde bulunabilir.

•Final ve Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

•Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.

Diğer hususlar için YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007) inceleyiniz.

Tüm Duyurular