Fazladan seçimlik ders alan ve başarılı olan öğrenciler hk.

EĞİTİM PLANLARINDA BELİRTİLEN SEÇİMLİK DERS SAYISINDAN FAZLA SEÇİMLİK DERS ALAN VE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE DUYURU

 

 

Üniversitemiz Senatosu’nun 09.07.2015 tarih ve 2015/02 sayılı toplantısında;  Önlisans ve Lisans programlarında öğrenim gören ve Teorik, Pratik öğrenimlerini tamamlayarak mezun duruma gelen öğrencilerin, fazladan alınması nedeniyle silinen (Eğitim Planındaki sayının üzerinde alınan ve başarılı olunan) Seçimlik derslerinin, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle silinmemesine ve mezuniyet kredilerine bakılmaksızın Öğrenim Belgelerinde yer almasına,   ancak; fazladan aldıkları seçimlik derslerini sildirmek isteyen öğrenciler için bir takvim belirlenmesine, bu süre içerisinde dilekçe ile talepte bulunanların derslerinin silinmesine ve belirlenen takvim dışındaki taleplerin değerlendirmeye alınmamasına karar verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda, fazladan aldıkları ve başarılı oldukları seçimlik derslerin silinmesini isteyen öğrencilerimizin (mezuniyet durumunda olsun olmasın)  23 Kasım- 18 Aralık 2015 tarihleri arasında “dilekçe ile” öğrenim gördükleri Bölüm Başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuru yapmayan öğrencilerin, fazladan alıp ve başarılı oldukları seçimlik dersler öğrenim belgesinde yer alacak ve (agno düşmesi vb)  kesinlikle silme işlemi yapılmayacaktır.

 

Tüm Duyurular