Tekrar durumundaki öğrenciler hk.

DUYURU

 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 28. Maddesinin 4.fıkrası uyarınca (Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren tekrar durumundaki öğrencilerimiz seçimlik dersler de dahil bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamayacaklardır.

Tüm Duyurular