KAPATILAN DERSLER HK.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Seçimlik Ders olarak verilmesi istenen derslerin yeterli sayıya ulaşamaması nedeniyle kapatılması uygun görülmüştür.

  - SBU3126 Siyasal İletişim ve Lobicilik G-1

  - SBU2572 Sanat ve Siyaset G-1

 

 

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi : 31 Ocak 2020 (Saat:12:00’a kadar)

 

Sadece Ders Ekleme : 31 Ocak-02 Şubat 2020 (31 Ocak 2020 saat 14:00’dan itibaren) 

 

(Derse yazılımlar 30 Ocak 2020 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan dersler 31 Ocak 2020 tarihinde, Bölüm Başkanlıklarınca tespit edilerek en geç saat: 12.00'ye kadar bölüm web sayfasında ilan edilecek ve kuşak şeklinde açılan derslerin grup dağılımları yapılacaktır. 31 Ocak 2020 saat: 14.00 itibari ile tüm öğrencilere, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) USIS üzerinden SADECE ders ekleme hakkı verilecektir. Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.)

 
 
Tüm Duyurular