Mezuniyet Sınavı hk.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MEZUNİYET SINAVLARI

 

Mezuniyet Sınavı-Başvuru Tarihi:   29 Haziran 2022 Çarşamba

 

Mezuniyet sınavına girecek öğrencilerin  kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına şahsen veya Bölüm Başkanlıklarının e-posta adreslerine öğrenci transkriptleri (daha rahat incelenmesi için müfredat durumunuzu da ekleyebilirsiniz) ve Mezuniyet Sınavı başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir

Mezuniyet Sınavı Başvuru Dilekçesi/media/files/Mezuniyet%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Ba%C5%9Fvuru%20Dilek%C3%A7esi%20(1).docx

 

 

Eğitim planlarının aşağıdaki belirtilen hususlara uygun olarak kontrol edilmesi gerekmektedir (OBS'deki müfredat durumunu inceleyiniz. )

 

Mezuniyet Sınavı-Takviminin İlanı:  30 Haziran 2022 Perşembe

Bahar Yarıyılı Mezuniyet Sınavları:   01 Temmuz 2022 Cuma

Bahar Yarıyılı Mezuniyet Sınavları Not Girişleri: 01-03 Temmuz 2022

 

MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararında kabul edilmiştir.)

 

  1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

  2. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)

  3. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

  4. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.

  5. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.

  6. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

  7. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.

  8. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.

  9. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2021-2022-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Bahar-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Sonu-Mezuniyet-S%C4%B1navlar%C4%B1/416

 

Tüm Duyurular