Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Doç. Dr. Aslı DALDAL

AD- SOYAD:  Aslı Daldal

AKADEMİK UNVAN: Doç. Dr.

İLGİ ALANI:  Teorik ve Kültürel Çalışmalar, Sinema Çalışmaları, Türkiye Tarihi

VERİLEN DERSLER : Vocational English, Politics and Cinema, Çağdaş Siyasi Kültür, Political Theory

SEÇME YAYINLAR

Daldal, A., “Two Oriental Images of Istanbul: Robbe-Grillet’s L’Immortelle and     

   Erksan’s Time to Love”, EUROPEAN JOURNAL OF TURKISH STUDIES

    [Online], Complete List, 2018, 07 Eylül 2018. URL :   

    http://journals.openedition.org/ejts/5590.

 

Daldal, A., “Taşra Üçlemesinden Kış Uykusu’na Nuri Bilge Ceylan’ın Distopik Yolculuğu”  

      COGİTO: Bugünün Distopyası, No: 90, Bahar 2018.

 

Daldal, A., “1995 Sonrası Türkiye Bağımsız Sineması’nda Yeni “Siyasallaşma” Biçimleri:

      Masumiyet, Doğa, Kimlik” DOĞU-BATI, No: 83, Kış 2017/18.

 

Daldal, A., “The Concept of National Cinema and The New Turkish Cinema”, Murat  

       Akser ve Deniz Bayraktar (der) New Media New Cinema: Reinventing Turkish Cinema 

       ( Cambridge Scholars Publishing, 2014).

 

Daldal, A.,  “Zoon Politikon’dan Nietzsche’ye Siyaset Felsefesi ve Sinema: Pasolini,   

      Godard, Demirkubuz(From Zoon Politikon to Nietzsche: Political Philosophy and Cinema)    

      FELSEFELOGOS, No.55, 2014 (4).

 

Daldal, A., Art, Politics and Society: Social Realism in Italian and Turkish Cinemas (New Jersey: Gorgias Press, 2010).

 

Daldal, A., “Ararat and the Politics of “Preserving” Denial, PATTERNS OF

      PREJUDICE Vol: 41, No: 5, Aralık, 2007.

 

Daldal, A., 1960 Darbesi ve Türk Sineması’nda Toplumsal Gerçekçilik ((Istanbul: Homer, 2005).

 

Daldal A., “The New Middle Class as a Progressive Urban Coalition: The 1960

       Coup d’Etat in Turkey”, TURKISH STUDIES  Vol: 5, No: 3, 2004.

 

OFİS: