Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Doç. Dr. Çiğdem NAS

 

AD- SOYAD:Çiğdem Nas

AKADEMİK UNVAN: Doç. Dr.

İDARİ GÖREV: -

BÖLÜMDE ÜSTLENİLEN GÖREVLER: Erasmus koordinatörlüğü

İLGİ ALANI: Avrupa Birliği, demokratikleşme, kimlik siyaseti, azınlık hakları

 

VERİLEN DERSLER

0343701 International Relations I Lisans/zorunlu

0343702 International Relations II Lisans/ zorunlu

0344822 Avrupa Birliği ve Türkiye Lisans/seçmeli

0346511 Uluslar arası Örgütler Yüksek lisans/ seçmeli

0347030 Türk Dış Politikası İncelemeleri Doktora/seçmeli

 

SON YAYINLARI (lütfen sadece en güncel 3 yayınınızı belirtiniz)

Nas, Ç, Y. Özer (der.), Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation, Ashgate Publishers, Farnham, Surrey, 2012.

Nas, Ç. “Europeanisation of identity: The case of the rebuffed candidate”, Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation, içinde, derleyen: Nas, Ç, Y. Özer, 23-44, Ashgate Publishers, Farnham, Surrey, 2012.

Nas, Ç. “Avrupa Parlamentosu ve AB-Türkiye İlişkileri”, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, içinde, derleyen: F. Sönmezoğlu, N. Ö. Baklacıoğlu, Ö. Terzi, 409-432, Der Yayınları, İstanbul, 2012.

 

OFİS:G1 205

OFİS SAATLERİ: Cuma 13.30-14.30

OFİS TEL: 0212 383 68 35

E-MAIL: cgdmnas@gmail.com