Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

AD- SOYAD: MEHMET HACISALİHOĞLU

AKADEMİK UNVAN: PROF. DR.

İDARİ GÖREV:  BALKAN VE KARADENİZ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (BALKAR) MÜDÜRÜ

BÖLÜMDE ÜSTLENİLEN GÖREVLER:

İİBF Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı Kütüphanesi Komisyonu Üyesi

YTÜ Araştırma Merkezleri Komisyonu Üyesi

YTÜ Kütüphanesi Yayın Satın Alma Komisyonu Üyesi

İLGİ ALANI:

 • Balkan Ulusları Tarihi (19. – 20. Yüzyıllar) ve Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri
 • Osmanlı İmparatorluğu (19. – 20. Yüzyıllar)
 • Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet Dönemi
 • Tarihsel Coğrafya / Güney Doğu Avrupa Yerleşim Yerleri Tarihi (16. – 20. Yüzyıllar)
 • Okul Ders Kitaplarında ve Tarih Yazımlarında Öteki İmajı (imgebilim)
 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Ayanlık (17.-20. Yüzyıllar)

VERİLEN DERSLER:

 • “Balkan Tarihi” (History of the Balkans), 29 Mayıs Üniversitesi, Lisans Seçmeli
 • “Makedonca” (Macedonian), Yıldız Teknik Üniversitesi, Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), herkese açık
 • “Modern Balkan Tarihi (Modern Balkan History)”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Seçmeli
 • “Rusya: Tarih, Siyaset, Kültür” [Russia: History, Politics, Culture], Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Seçmeli
 • “Rusya Tarihi (History of Russia)”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Seçmeli
 • “Uygulamalı Araştırma” (Research Workshop), Yıldız Teknik Üniversitesi, Lisans Seçmeli
 • “Siyasi Tarih I-II” (Political History), Yıldız Teknik Üniversitesi, Lisans Zorunlu
 • “Balkanlarda ve Türkiye’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu” (Ottoman Past and Identity Questipon in the Balkans and Turkey), Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Seçmeli
 • “Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye” (Nation-Building in the Balkans and Turkey), Yıldız Teknik Üniversitesi, Lisans Seçmeli

SON YAYINLARI

 • M. Hacısalihoğlu, Trabzon’da Ayanlık Mücadelesi: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük Ali Ağa (1737-1844) [Fight for Lordship in Trabzon: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa and Ali Ağa the Great],  Trabzon: Serander Yayınları, 2013, 350 p., 978-9944-374-56-9. (Revised 2nd edition, 2014, 356 p.).
 • M. Hacısalihoğlu (Editör), 1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün [Caucasian Exodus of 1864: Russian Colonization of Caucasia, War and Exodus], İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 2014, 727 s., ISBN 978-975-461-508-1
 • Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu ve M. Hacısalihoğlu (Eds.), 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç [Forced Migration of 1989: Minority Policies in Bulgaria between 1984 and 1989 and the Forced Migration to Turkey], Eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, Istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), 2012, 678 s., ISBN 978-975-461-484-8.
 • M. Hacısalihoğlu, “Borders, Maps, and Censuses. The Politicization of Geography and Statistics in the Multi-ethnic Ottoman Empire”, Comparing Empires. Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century , Eds. Jörn Leonhard and Ulrike von Hirschhausen, Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 2011, s. 171-210.
 • M. Hacısalihoğlu ve Gencer Özcan, “Balkanlar’da Yer İsimlerini Değiştirme Siyaseti: Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye Örnekleri”, Türk Tarihinde Balkanlar / Balkans in the Turkish History, Eds. Zeynep İskefiyeli / M. Bilal Çelik / Serkan Yazıcı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yayınları, 2013, s. 1327-1354.
 • M. Hacısalihoğlu, “Flucht, Vertreibung und Emigration: Osmanische Entsiedlung in Bulgarien”, Osmanen und Islam in Südosteuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Ed. R. Lauer, H. G. Majer, Berlin-New York: de Gruyter, 2013, s. 433-458.
 • M. Hacısalihoğlu, “The Young Turk Policy of Macedonia: Cause of the Balkan Wars?”, War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912-1913, and their Sociopolitical Implications,  Eds. M. Hakan Yavuz, Isa Blumi, Salt Lake City: The University of Utah Press, 2013, s. 100-131. 
 • M. Hacısalihoğlu, “Yane Sandanski as a political leader in the era of the Young Turks”, Cahiers balkaniques, 40 (2012), s. 61-85; http://ceb.revues.org/pdf/1192

OFİS: G1 203

OFİS SAATLERİ: PERŞEMBE 16-17.00

OFİS TEL: 0212 383 68 33

E-MAIL: mehmethacisalihoglu@gmail.com