Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUYURULAR
08.02.2018
Ders İptali hk.
06.02.2018
2017-2018 Bahar Dönemi Lisans Ders Programı Güncelleme (06.02.2018)
05.02.2018
2017-2018 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı (Güncelleme)
31.01.2018
2017-2018 Bahar döneminde bitirme tezi çalışması yapacakların dikkatine
27.01.2018
2017 Güz Dönemi Mezuniyet Sınav Programı (Güncelleme)
12.01.2018
2017 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
26.12.2017
2017 Güz Final Programı
15.12.2017
YTÜ Davutpaşa Konferansları-2
08.12.2017
2017 Güz Dönemi II. Vize Programı
25.11.2017
Konferans Hk.
10.11.2017
2017 Güz Dönemi I. Vize Programı (Güncellenmiş)
29.09.2017
Oryantasyon Toplantısı
18.09.2017
SBU6101 İktidar ve Devlet Kuramları Hk.
09.09.2017
Lisansüstü Program Öğrencileri İçin Danışmanlık Duyurusu
11.09.2017
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SOSYAL SEÇMELİ 1-2 HAVUZUNA EKLENEN DERSLER
07.09.2017
2017-2018 Güz Dönemi Lisans Ders Programı (Güncel)
06.09.2017
2017-2018 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Programı
05.09.2017
667 Sayılı KHK ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD’na Aktarılan Öğrencilerin Dikkatine!
28.07.2017
2017-2018 Güz Dönemi Açılacak Dersler
18.07.2017
Mezuniyet Sınavı Hk.
23.06.2017
2017 Bahar Lisansüstü Bütünleme Sınav Programı
23.06.2017
2017 Bahar Lisans Bütünleme Sınav Programı
14.06.2017
Başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulunda ders alma işlemleri hk.
14.06.2017
Mezuniyet Töreni
02.06.2017
2017 Bahar Final Programı
20.04.2017
667 Sayılı KHK ile ABD’mıza aktarılan ve danışman hoca ihtiyacı bulunan öğrencilerin dikkatine:
11.04.2017
2017 Bahar Dönemi 1. Vize Programı (14.04.2017 Güncelleme)
18.03.2017
ERASMUS+ 2017-2018 OKUL TERCİHLERİ TOPLANTISI
30.03.2017
667 Sayılı KHK ile Bölümümüze Gelenlerin Dikkatine
02.03.2017
Uluslararası Enerji Politikaları ve Güvenlik
Lisansüstü Program Öğrencileri İçin Danışmanlık Duyurusu
09.09.2017

Sevgili Öğrenciler,
 
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz dönemde öğretim üyesi profilinde elimizde olmayan değişiklikler meydana gelmiştir. Bu sebeple, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin bir kısmının danışmanlarını yeniden belirlemesi ihtiyacı doğmuştur. Halen danışman atanmamış veya danışmanları bölümden ayrılmak durumunda kalmış olan yüksek lisans ve doktora ders/tez aşamasındaki tüm öğrencilerimizin (SAREN öğrencilerimiz dahil) tez danışmanlarını belirlemeleri gerekmektedir. Bunun için bir an önce gerekli işlemler yapılmalı ve sosyal bilimlere iletilmelidir. Eğer danışman atamanız yapılmışsa, danışmanınız halen bölümde öğretim üyesi ise veya başka üniversiteye geçmiş ya da emekli olmuş olsa da danışmanlığınıza devam ediyorsa, o zaman herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ancak danışmanınız başka üniversiteye geçmiş veya emekli olmuş ve danışmanlığınızı bırakmış ise veya danışmanınızın ihraç sebebiyle Üniversiteyle ilişiği kesilmiş ise,  yeni danışman atanması için başvurmanız gerekmektedir. 
 
Aynı şekilde Senato Esasları’na göre ders aşamasındaki lisansüstü öğrencilerin de danışman belirlemeleri gerekmektedir. Ders seçimlerinde sıkıntı yaşanmaması için henüz danışman atanmamış olanların da danışman talep formlarını doldurarak bölüme/anabilim dalımıza başvurmaları gerekiyor. Senato Esaslarının ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:
 
Danışman Ataması MADDE 31-


(1) Kayıt olan her öğrenci için bir Danışman atanır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
(2) Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, Doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır.
(3) Tez danışmanı, tezli yüksek lisans programlarında ilgili programın öğretim üyeleri arasından, doktora programlarında ise, en az başarı ile tamamlanmış bir yüksek lisans çalışmasını ilk danışman olarak yöneten ilgili programın öğretim üyeleri arasından, sanatta yeterlik programlarında ise öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci (eş) tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
(4) Danışman değişikliği öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü ve ilgili EYK’nin kararı ile gerçekleşir.
(5) Danışman veya öğrenciden herhangi birinin değişiklik talebi durumunda anabilim/anasanat dalı kuruluna yazılı başvuru, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli görüşü ve EYK’nin kararı ile danışman değişikliği gerçekleşir.
(6) İkinci (eş) danışmanın iptali danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü ve ilgili EYK’nin kararı ile gerçekleşir. Tez savunma sınavının yapılacağı dönemde ikinci (eş) danışman iptali yapılamaz.
(7) Danışman/İkinci (eş) danışman ve jüri üyeleri, öğrencinin birinci dereceden yakınlarından atanamazlar.
 
 
Bilgilerinize sunulur. 

 


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü