Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MİSYON & VİZYON

MİSYON

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek, mezuniyet sonrasına yönelik olarak da bilgiyi yenileme becerisini özellikle kazandırmak,
  • Lisansta temel mesleki formasyona, lisansüstünde alan çalışması ağırlıklı uzmanlığa yönelik öğrenim vermek ve her iki düzeyde öğretim kadroları ve öğrenci işbirliğini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin birbirini tamamlayıcı bütünlüğüne yöneltmek,
  • Hem bilgi hem fikir sahibi, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, ''yurttaş'' bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek,
  • Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin ve özellikle demokrasi kültürünün artmasına katkıda bulunmaktır.


VİZYON

Ulusal ve uluslararası alanda araştıran, uygulayan, öğreten ve paylaşan bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü oluşturarak uluslararası ölçekte bir bilimsel çekim merkezi yaratmak, alanında nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumun batı standardında özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi kültürüne kavuşmasına katkıda bulunmak.