Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ders Planı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLŞKİLER BÖLÜMÜ

 


 

Ders Yükümlülükleri

 

Doktora öğrencileri toplam kredi 21 olacak biçimde biri zorunlu, yedisi seçmeli olmak üzere 3’er kredili toplam sekiz ders alacaklardır. Bu derslerin biri Temel Zorunlu (TZ), yedisi de Seçmeli (S) derslerden oluşacaktır.

 

Seminer (TZ)

Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu

İktidar ve Hukuk

Türk Dış Politikası İncelemeleri

Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu

Küreselleşen Dünyada İnsan

Yurttaş, Sivil Toplum ve Devlet

Milliyetçilik Kuramları

Türkiye’de Tarih Yazımı

Modern Balkan Tarihi

Demokrasi, Ulusçuluk ve Azınlıklar

Kafkasya İncelemeleri

Göç Çalışmaları

Rusya Tarihi

Küresel Siyasal İktisat

İktidar ve Devlet Kuramları

Yeniden Yapılandırılan Ortadoğu

Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi

Karşılaştırmalı Siyaset Semineri

Türkiye Siyaseti Semineri

Uluslararası İlişkiler Kuramları Semineri

Siyaset Teorisi Semineri

Kavramsal ve Olgusal Okuma, Araştırma

Avrupa Birliği Semineri

Doktora Tezi Semineri

Doktora Tezi