Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tanıtım

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı 

Bölümü: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Programın Amacı:

Programımız, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde yetkin araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerine insan ve toplum bilimlerinin bütüncül yapısından hareketle sosyal ve siyasal kuram, sorun ve konularda özgün, eleştirel ve karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmek için gereken temel formasyonu sağlar. Bunun için Sosyal ve Siyasal Kuram, Türkiye Siyaseti, Küresel Siyaset, Karşılaştırmalı Siyaset ve Bölge Çalışmaları gibi geniş bir alanda zengin bir ders programı sunar. Programdaki dersler, güncel bilimsel tartışmaları sosyal-tarihsel bağlamları ve dolayısıyla pratikle ilişkisi ile birlikte ele alan; öğrencilerin aktif katılımı ve tartışmalarını öngören seminerlerden oluşur.

Programımız; araştırmacı adaylarının bilimsel ilgi, araştırma ve birikimlerini bizzat kendilerinin belirlemesini teşvik eder. Akademik danışmanlık, dersler, araştırma imkanları ve tez çalışmalarında geniş bir özgürlük alanı tanıyarak öğrencilerin kendi bilimsel kimliklerini oluşturmasına olanak tanır.

Programımızı tamamlayan öğrenciler, üniversitelerde bilim insanı olarak görev yapabilecek donanıma sahip olabildikleri gibi ulusal ve küresel ölçekli özel ve kamu kuruluşlarında araştırmacı, uzman ve danışman olarak çalışabilecek birikimi de edinmektedirler.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Aşağıdaki Program Uygulanmaktadır.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi üç krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 247,5 AKTS kredisinden oluşur.

Yürürlükteki Lisansüstü Yönetmelikleri ve Senato Esasları Doğrultusunda öğrencilerimizin tezlerinden yayın üretmeleri şartı aranmaktadır.

 

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler:

SBU6000        Doktora Tezi

SBU6001        Seminer

SBU5004        Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

SBU6109        Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu

Seçmeli Dersler:

SBU6100        Rusya: Tarih, Siyaset ve Toplum

SBU6102        Yeniden Yapılandırılan Ortadoğu

SBU6101        İktidar ve Devlet Kuramları

SBU6103        İktidar ve Hukuk

SBU6104        Milliyetçilik Kuramları

SBU6105        Küreselleşen Dünyada İnsan

SBU6106        Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi

SBU6107        Türk Dış Politikası İncelemeleri

SBU6108        Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu

SBU6110        Türkiye Siyaseti Semineri

SBU6111        Demokrasi-Ulusçuluk-Azınlıklar

SBU6112        Türkiye'de Tarihyazımı

SBU6113        Modern Balkan Tarihi

SBU6114        Türk Amerikan İlişkileri

Akademik Kadro

Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU

Prof. Dr. Elçin MACAR

Prof. Dr. Cengiz ÇAĞLA

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Ester RUBEN

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Prof. Dr. Gülnur AYBET

Doç. Dr. Çiğdem NAS

Doç. Dr. Fuat AKSU

Doç. Dr. Aslı DALDAL

Dr. Öğr. Üyesi Laçin İdil ÖZTIĞ

Dr. Öğr. Üyesi Fulya MEMİŞOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Türkan Ayda GÜRKAN

Arş. Gör. Dr. Ahmet CONKER

Arş. Gör. Yetkin BAŞKAVAK

Arş. Gör. Elif BALİ

Arş. Gör. Elisabeth Elif PEKER

Arş. Gör. Kahraman SÜVARİ

Arş. Gör. Abdurrahman Gümüş

Kimler Başvurabilir?

Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Alaniçi ve Alan Dışı kontenjanları ayrı ayrı ilan edilmektedir. Programa başvurabilmek için ALES-EA (55) puanı dikkate alınır.

Değişim Programları:

Anabilim dalımız Lisansüstü programında yer alan öğrencilerimiz Farabi, Mevlana ve Erasmus değişim programları ile yurtiçi-yurtdışındaki digger lisansüstü programlarda ders alarak öğrenim faaliyetlerini zenginleştirebilmektedirler.

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ,0212 383 67 31, sbublm@yildiz.edu.tr

Lisansüstü Öğrenci İletişim Grubu:

Lisansüstü öğrencilerimiz kendi aralarında ve bölüm sekreterliğinin, öğretim üyelerinin göndereceği yazışmalarını aşağıdaki grup adresine üye olarak takip edebilirler.

mpsir@googlegroups.com