Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tanıtım

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

 

YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencileri Siyaset Bilimi'nin dört ana alanında (Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Kuramı ve Türkiye Siyaseti) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ana alanların yanı sıra öğrencilere Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa Siyaseti üzerine bölgesel uzmanlaşma imkanı da tanınmaktadır. Başta siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan Program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere yüksek lisans derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise yüksek lisans derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Bu programdan yüksek lisans derecesi alan öğrenciler arzu ettikleri takdirde yurtdışında ve yurtiçindeki doktora programlarına başvurabilmektedirler.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Aşağıdaki Program Uygulanmaktadır.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Mezuniyet ve Kredi Koşulları: Toplam yirmi üç krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yürürlükteki Lisansüstü Yönetmelikleri ve Senato Esasları Doğrultusunda öğrencilerimizin tezlerinden yayın üretmeleri şartı aranmaktadır.

 

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler: 

 

SBU5000        Yüksek Lisans Tezi

SBU5001        Seminer

SBU5004        Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

SBU5103        Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar

SBU5115        Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar

Seçmeli Dersler:

SBU5102        Din ve Siyaset

SBU5104        Asya Politikaları ve Güvenliği

SBU5105        Avrupa'da Soğuk Savaş I

SBU5106        Avrupa'da Soğuk Savaş II

SBU5108        Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar

SBU5109        Uluslararası Politika

SBU5111        Türk Dış Politikası

SBU5112        Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular

SBU5113        Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)

SBU5118        Uluslararası ve Küresel Örgütler

SBU5128        Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet

SBU5119        Türk-Yunan İlişkileri

SBU5121        Kapitalizm ve İnsan

SBU5123        Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu

SBU5126        Sosyal ve Politik Kuram

SBU5128        Türkiye`de Sivil Toplum ve Devlet

Akademik Kadro

Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU

Prof. Dr. Elçin MACAR

Prof. Dr. Cengiz ÇAĞLA

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Ester RUBEN

Prof. Dr. Gülnur AYBET

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Doç. Dr. Çiğdem NAS

Doç. Dr. Fuat AKSU

Doç. Dr. Aslı DALDAL

Arş. Gör. Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ

Arş. Gör. Dr. Ahmet CONKER

Arş. Gör. Yetkin BAŞKAVAK

Arş. Gör. Elif BALİ

Arş. Gör. Elisabeth Elif PEKER

Arş. Gör. Kahraman SÜVARİ

Arş. Gör. Abdurrahman Gümüş

Kimler Başvurabilir?

Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Uluslararası adaylardan ayrıca Türkçe Yeterlik Belgesi istenir. Alaniçi ve Alan Dışı kontenjanları ayrı ayrı ilan edilmektedir. Programa başvurabilmek için ALES-EA (55) puanı dikkate alınır.

Değişim Programları:

Anabilim dalımız Lisansüstü programında yer alan öğrencilerimiz Farabi, Mevlana ve Erasmus değişim programları ile yurtiçi-yurtdışındaki digger lisansüstü programlarda ders alarak öğrenim faaliyetlerini zenginleştirebilmektedirler.

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ,0212 383 67 31, sbublm@yildiz.edu.tr

Lisansüstü Öğrenci İletişim Grubu:

Lisansüstü öğrencilerimiz kendi aralarında ve bölüm sekreterliğinin, öğretim üyelerinin göndereceği yazışmalarını aşağıdaki grup adresine üye olarak takip edebilirler.

mpsir@googlegroups.com